spartakus07

18 tekstów – auto­rem jest spar­ta­kus07.

Z miłością jak z żarzącym się ogniskiem.
Cza­sem na­sila się a cza­sem po pros­tu wypala. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 września 2010, 14:22

Miłość jest jak ziarenko.
Wpierw za­puszcza korzenie.
Z cza­sem doj­rze­wa i na­biera sił.
Lecz nig­dy nie wiado­mo co skry­wa w środku.
Równie dob­rze może oka­zać się pus­ta jak wyłus­ki­wane ziarnko; 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 września 2010, 19:01

Naj­większym wro­giem każde­go z Nas jest czas, który ni­kogo nie oszczędza. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 maja 2010, 16:45

Ludzi poz­na­jemy całe życie a i tak nig­dy do końca ich nie poz­na­my ; 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 maja 2010, 20:06

Jes­teśmy jak włas­ny cień.Raz z przo­du a raz z tyłu ; 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 maja 2010, 00:07

Życie wca­le nie jest ta­kie złe tyl­ko ludzie spra­wiają, że właśnie ta­kie się ono staje. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 maja 2010, 09:13

Ludzi naj­częściej zauważamy i do­ceniamy, gdy cze­goś od nich pot­rze­buje­my ; 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 maja 2010, 18:24

Im rzadziej Cię wi­duję tym bar­dziej się uzależniam.
Jes­teś jak nar­ko­tyk, które­go brak zabija. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 maja 2010, 21:06

Ludzi po­ciąga to co piękne i świecące.
A co po­ciąga osobę niewidomą? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 maja 2010, 20:12

To nie ty­siące ki­lometrów lecz czas dzieli ludzi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 maja 2010, 08:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

spartakus07

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność